Birleşme Ve Devralma

Birleşme Ve Devralma

İngiltere’de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin dâhil olduğu birleşme ve devralma süreç ve işlemlerinin her aşamasında hizmet vermekteyiz. Ekibimiz, birleşme ve devralmalarda, alıcı, satıcı, hedef şirket ve proje finansörü konumundaki danışanlarına, hukuki ve ticari durum ve risk tespiti (Due Diligence), birleşme sözleşmeleri, ortak girişim (Joint Venture) sözleşmeleri gibi bu süreçte gerekli olan tüm izin ve ruhsatların alınması konularında destek vermektedir. 

neler yapıyoruz ?

  • Hukuki ve ticari durum ve risk tespiti (Due Diligence)
  •  Birleşme sözleşmeleri
  • Ortak girişim (Joint Venture) sözleşmeleri
  • Pay devri sözleşmeleri
  • Pay rehni sözleşmeleri
  • Hakimiyet ve pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması, tadil edilmesi, analiz ve müzakere edilmesi
  • Tüm izin ve ruhsatların alınması
  • Şirket yapılandırmalarına ilişkin bölünme ve tür değiştirme konularında da hazırlık aşaması, başvuru aşaması ve uygulama aşamasında hukuki danışmanlık